•   Sobota, 22 czerwca 2024
Sklep internetowy - prawo i finanse

Jaka forma opodatkowania dla e-commerce?

Prowadząc działalność gospodarczą musimy wybrać formę opodatkowania, czyli sposób obliczania podatku dochodowego. W przypadku sklepów internetowych są to zasady ogólne, ryczałt oraz podatek liniowy. Podatek dochodowy i wiążące się z nim formalności potrafią być dużym ciężarem, więc wybór pomiędzy nimi jest istotny.

Czym jest forma opodatkowania?

Formę opodatkowania definiuje to jak będziemy wyliczać podatek dochodowy oraz stawkę procentową podatku lub jego kwotę do zapłaty. Określa również formalności, które podatnik jest zobowiązany dopełnić w związku z rozliczaniem podatku, takie jak prowadzenie ewidencji, składanie formularzy oraz przestrzeganie terminów zapłaty podatku. Nieprzestrzeganie obowiązków będzie karane, więc trzeba znać te związane z naszą formą opodatkowania.

Zasady ogólne

Zasady ogólne (skala podatkowa) to forma opodatkowania dla każdego, podatek płaci się procentowo od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o ich koszty uzyskania. Są dwie stawki: 18% i 32%. Ta pierwsza obowiązuje dochody do 85 528 zł, ich przekroczenie wymaga od nas zapłaty 32% podatku. Podatek można zmniejszać na różne sposoby, biorąc pod uwagę kwotę wolną od podatku, lub różne ulgi np. na rehabilitacyjną, na dzieci, lub rozliczając się wspólnie z małżonkiem. Ta forma z reguły wymaga od nas prowadzenia KPiR, czyli ewidencję wszystkich przychodów i wydatków firmy. Na tej podstawie oblicza się zaliczkę na podatek dochodowy, biorąc pod uwagę zapisy z danego okresu (miesiąc, kwartał) i różne odliczenia, np. składki ZUS. Zaliczkę płacimy do 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku formularzy składamy jedynie PIT-36 po zakończeniu roku podatkowego.

Podatek liniowy

Również obliczany procentowo od dochodu, stawka jednak wynosi 19% niezależnie wysokości dochodu. Dobra alternatywa dla firm, które narażone są na zapłatę 32% podatku. Dochody muszą wynosić o wiele więcej niż 85 528 zł, zwykle ponad 100 000 zł. W przeciwieństwie do zasad ogólnych, nie możemy korzystać z żadnych ulg i rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie ma również kwoty wolnej od podatku. Formalności są identyczne jak w zasadach ogólnych, też prowadzimy KPiR, płacimy zaliczkę do 20 dnia każdego miesiąca, z końcem roku składamy PIT-36L.

Ryczałt od przychodów

Podatek obliczamy procentowo od przychodów, czyli koszty nie zmniejszają podatku – nie rozlicza się. Nie mamy również żadnych ulg, kwoty wolnej od podatku i możliwości rozliczania się z małżonkiem. Plusem jest za to niska stawka podatku, działalność usługową w zakresie handlu obowiązuje ryczałt 3%, według przepisów można nim objąć sklep online. Wyklucza to przychody z reklam (Google AdSense). Transakcje wykluczające ryczałt są wymienione w załączniku do ustawy. Formalności są uproszczone, nie prowadzimy KPiR, prowadzimy tylko ewidencję przychodów, na ich podstawie wyliczamy procentowo zaliczkę na podatek, płatny do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Do końca stycznia składamy PIT-28.

Zobacz również