•   Poniedziałek, 20 maja 2024
Sklep internetowy - prawo i finanse

Prawne aspekty prowadzenia sklepu internetowego

Coraz więcej młodych ludzi zakłada swoją działalność gospodarczą w Internecie. Jest taniej, szybciej i łatwiej. Zakładanie e-sklepu wiąże się ze znacznie niższymi kosztami niż tradycyjnego, co także wpływa na popularność e-commerce. Trzeba jednak pamiętać, że prawo reguluje znacznie więcej aspektów prowadzenia sklepu internetowego.

Zasady ogólne

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.) jest jednym z głównych aktów prawnych regulujących prowadzenie własnego przedsiębiorstwa. Zawarto w niej warunki rozpoczynania, wykonywania i zakończenia działalności. Traktuje również o koncesji i zezwoleniach w różnych rodzajach działalności.

Ważnymi ustawami regulującymi działania rynku i ochrony jego uczestników:

  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50 poz. 331 ze zm.)

  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.)

Zawieranie umów

Ustawodawca zawarł w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.) przepisy regulujące wykonywanie czynności prawnych w tym oświadczenie woli, miejsca zawierania umowy, znaczenia wzoru umowy w postaci elektronicznej. Szczegółowe wytyczne są zamieszczone w innych ustawach, które spisano ze względu na specyficzną relację sprzedawca-klient. Zawarte w nich są metody i warunki zawierania umów elektronicznych.

  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

  • Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 126 poz. 1068 ze zm.);

  • Ustawa o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 r. Nr 130 poz. 1450);

  • Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. 2002 r. Nr 169 poz.1385 ze zm.).

Ochrona konsumenta

Ustawy o ochronie konsumentów regulują uczciwe działania wobec Klientów. Warto zapoznać się także z prawnym aspektem dotyczącym danych osobowych, ich przetwarzania i udostępniania. Do tych dokumentów należą:

  • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.);

  • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.).

  • Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.);

  • Ustawa o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 r. Nr 128 poz. 1402 ze zm.).

Zapoznanie się z tymi dokumentami jest kluczowe, aby nie popełnić błędu karalnego. Trzeba zapoznać się również z informacjami, które trzeba zawrzeć w regulaminie oraz w związku z zwrotami i reklamacjami.

Zobacz również